Historia

Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (klasa o profilu biologiczno-chemicznym). Następnie, studia wyższe rozpocząłem na kierunku lekarskim w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów brałem udział w półrocznej zagranicznej wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus, gdzie rozpoczęła się moja fascynacja ortopedią i miałem możliwość asystowania do pierwszych zabiegów operacyjnych. Studia wyższe ukończyłem w 2012 r. z wynikiem „dobry plus” i w tym roku zdałem również Lekarski Egzamin Końcowy z wynikiem 82,29%. Staż podyplomowy ukończyłem w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu, gdzie w 2013-2019 roku odbywałem specjalizację z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. 

Obecny rozwój

Moja praca nie ogranicza się tylko do leczenia pacjentów, ale również obejmuje rozwój naukowy. Jestem autorem kilkunastu publikacji w czasopismach naukowych oraz licznych doniesień konferencyjnych na zjazdach krajowych oraz międzynarodowych. W 2018 r. zostałem stypendystą Polskiego Towarzystwa Artroskopowego.

Współpracuje naukowo z Katedrą Patomorfologii Klinicznej CM UMK w Toruniu, Katedrą Histologii i Embriologii CM UMK w Toruniu, Kliniką Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii UM w Poznaniu oraz Kliniką Ortopedii Uniwersytetu Hacettepe, Ankara, Turcja. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, ESTRO (European School for TRaining in Orthopaedics) oraz SECEC-ESSSE: European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow.

Pełnię funkcję recenzenta w takich czasopismach  naukowych jak: Folia Morphologica, Medical Science Monitor, BMC Muskuloskeletal Disorders, World Journal of Surgical Oncology, British Medical Bulletin.

W 2018 roku obroniłem rozprawę doktorską pt. „Ocena patologii ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia w przebiegu procesu tendinopatii z wykorzystaniem ultrasonografii, artroskopii, mikroskopii świetlnej oraz elektronowej” uzyskując tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Rozprawie przyznano wyróżnienie Rady Wydziału Lekarskiego.