Historia

Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (klasa o profilu biologiczno-chemicznym). Następnie, studia wyższe rozpocząłem na kierunku lekarskim w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów brałem udział w półrocznej zagranicznej wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus, gdzie rozpoczęła się moja fascynacja ortopedią i miałem możliwość asystowania do pierwszych zabiegów operacyjnych. Po powrocie do kraju rozpocząłem staż lekarski w szpitalu wielospecjalistycznym w Inowrocławiu i w dalszym ciągu zafascynowany leczeniem chorób układu narządu ruchu, specjalizację z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Obecny rozwój

Obecne miejsca pracy to: Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii UM w Poznaniu, Szpital prywatny Citocare oraz w Orvit Clinic w Toruniu, Katedra Patomorfologii Klinicznej, UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w charakterze wykładowcy.

Jestem autorem 34 publikacji w czasopismach naukowych, mój łączny Impact Factor wynosi ponad 80 pkt., moje pracy były cytowane ponad 200 razy. Pełnię funkcję recenzenta w 16 zagranicznych czasopismach naukowych, gdzie wykonałem ponad 50 recenzji artykułów. Pełniłem funkcję edytora gościnnego w takich czasopismach, jak: Applied Science, Osteology, International Journal of Environmental Research and Public Health.
Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii, Polskie Towarzystwo Artroskopowe, ESTRO (European School for TRaining in Orthopaedics), SECEC-ESSSE (European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow), ESSKA.
W 2022r. odbyłem staż kliniczny z zakresu: bark i medycyna sportowa, pod kierownictwem prof. G. Huri, Hacettepe University, Ankara, Turcja.