O mnie

Ukończyłem studia wyższe na kierunku lekarskim w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2011-2012 brałem udział w wymianie studenckiej w ramach programu ERASMUS. Stopień doktora nauk medycznych otrzymałem w 2018 roku, na podstawie osiągnięcia pt.”Ocena patologii ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia w przebiegu procesu tendinopatii z wykorzystaniem ultrasonografii, artroskopii, mikroskopii świetlnej oraz elektronowej”, rozprawa została wyróżniona przez Radę Wydziału Lekarskiego CM UMK. Jestem autorem ponad 30 publikacji w czasopismach naukowych, o łącznym współczynniku oddziaływania IF 86 pkt. Moje prace były cytowane ponad 200 razy. Moje główne zainteresowania naukowe dotyczą patologii w obrębie tkanki ścięgnistej, głównie patogenezy chorób ścięgien, leczenia małoinwazyjnego ścięgien oraz łąkotek.

W 2022r. otrzymałem z rąk Rady Dyscypliny Nauk Medycznych CM UMK tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Doświadczenie zawodowe obecnie zdobywam w Klinice Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii UM w Poznaniu, Oddziale Ortopedii Szpitala Citomed w Toruniu. W 2022 roku odbyłem staż kliniczny z zakresu chirurgii barku i medycyny sportowej, pod kierownictwem prof. Gazi Huri, Hacettepe University, Ankara, Turcja.