Historia

Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (klasa o profilu biologiczno-chemicznym). Następnie, studia wyższe rozpocząłem na kierunku lekarskim w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów brałem udział w półrocznej zagranicznej wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus, gdzie rozpoczęła się moja fascynacja ortopedią i miałem możliwość asystowania do pierwszych zabiegów operacyjnych. Po powrocie do kraju rozpocząłem staż lekarski w szpitalu wielospecjalistycznym w Inowrocławiu i w dalszym ciągu zafascynowany leczeniem chorób układu narządu ruchu, specjalizację z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Obecny rozwój

Obecnie pracuję w Klinice Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii UM w Poznaniu, ORVIT Clinic & Citocare Szpital w Toruniu oraz Katedrze Patomorfologii Klinicznej, UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w charakterze wykładowcy.

Moja praca nie ogranicza się tylko do leczenia pacjentów, ale również obejmuje rozwój naukowy. Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych oraz licznych doniesień konferencyjnych na zjazdach krajowych oraz międzynarodowych. W 2018 r. zostałem stypendystą Polskiego Towarzystwa Artroskopowego. Współpracuje naukowo z Katedrą Histologii i Embriologii CM UMK w Toruniu, Kliniką Ortopedii Uniwersytetu Hacettepe, Ankara, Turcja.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, ESTRO (European School for TRaining in Orthopaedics) oraz SECEC-ESSSE: European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow.

Pełnię funkcję recenzenta w takich czasopismach naukowych jak: Folia Morphologica, Medical Science Monitor, BMC Muskuloskeletal Disorders, World Journal of Surgical Oncology, British Medical Bulletin, BioMed Research International Hindawi, Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, Medicina Journal MDPI, Journal of Clinical Medicine MDPI, World Journal of Orthopaedics, Journal of Investigative Surgery (T&F), Journal Life MDPI, International Journal of Environmental Research and Public Health MDPI, Risk Management and Healthcare Policy Journal.