Doktorat

W 2018 roku obroniłem rozprawę doktorską pt. „Ocena patologii ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia w przebiegu procesu tendinopatii z wykorzystaniem ultrasonografii, artroskopii, mikroskopii świetlnej oraz elektronowej” uzyskując tytuł naukowy doktora nauk medycznych.

Prace badawcze trwały kilka lat a wyniki zostały opublikowane w formie kilku prac badawczych, w czasopismach naukowych znajdującym się na liście JCR. Poszczególne części wyników uzyskanych w ramach pracy doktorskiej były również prezentowane na kilku konferencjach naukowych.

W 2019 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK przyznała również wyróżnienie mojej rozprawie doktorskiej.

Publikacje naukowe

1. Zabrzyński J, Szumlański A. Tendinopathy of the long head of the biceps tendon–physical examination confronted with shoulder arthroscopy findings. Medical and Biological Sciences. 2016, 30.2: 67-72. 

2. Zabrzyński J, Zabrzyńska A, Grzanka D. Tendinopathy – a disease of tendons. J Orthop Trauma Surg Rel Res. 2016, 3 (40): 024-030.

3. Zabrzyński J, Piechocki K, Zabrzyńska A, Szumlański A. Rare case of the hip injury – posterior dislocation and femoral head fracture associated with patella fracture, case report and literature review. J Orthop Trauma Surg Rel Res. 2017, 12(1).

4. Zabrzyński J, Jaworski Ł. Myths and facts about combining metals in orthopedic surgery. Chirurgia narządów ruchu i ortopedia polska. January 2017, 82(1).

5. Zabrzyński J, Zabrzyńska A, Jaworski Ł. Adenocarcinoma of the lung versus synovial sarcoma – metastatic tumor imitating primal tumor of the knee joint – case report. Chirurgia narządów ruchu i ortopedia polska. November 2016, 81(3):87-90.

6. Zabrzyński J, Paczesny Ł, Łapaj Ł, Grzanka D, Szukalski J. Process of neovascularization compared with pain intensity in tendinopathy of the long head of the biceps tendon. Microscopic evaluation supported by immunohistochemical markers of the endothelial cells. Folia Morphologica. Akceptacja do druku 04.09.2017.

7. Łapaj Ł, Woźniak W, Chodór P, Zabrzyński J, Paczesny Ł. Reactions of bone, liver and kidney tissues to orthopaedic implants with silver nanoparticle doped hydroxyapatite coatings: microscopic examination in a rabbit model. Journal of Medical Science 2018; 87(2):99-105.

8. Zabrzyński J., Szwedowski D., Zabrzyńska A., Łapaj Ł. Bicompartmental locked bucket-handle tears of menisci concealing the concomitant anterior cruciate ligament injury for 2 years – case report. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 83(5), 185-188, 2018.

9. Zabrzyński J., Łapaj Ł., Paczesny Ł., Zabrzyńska A., Grzanka D.. Tendon—function related structure, simple healing process and mysterious ageing. Folia morphologica (2015).

10. Zabrzyński J, Paczesny Ł, Łapaj Ł, Grzanka D, Szukalski J. Is the inflammation process absolutely absent in tendinopathy of the long head of the biceps tendon? Histopathologic study of the long head of the biceps tendon after arthroscopic treatment. Polish Journal of Pathology. Akceptacja do druku 08.07.2017.

11. Zabrzyński J, Paczesny Ł, Łapaj Ł, Grzanka D, Szukalski J. Process of neovascularization compared with pain intensity in tendinopathy of the long head of the biceps tendon. Microscopic evaluation supported by immunohistochemical markers of the endothelial cells. Folia Morphologica. Akceptacja do druku 04.09.2017.treatment. Microscopic evaluation supported by immunohistochemical.

12. Zabrzyński J., Paczesny Ł., Łapaj Ł., Zabrzyńska A., Grzanka D. Sonography in the instability of the long head of the biceps tendon confronted with histopathologic and arthroscopic findings. Folia Morphologica (Warszaw) 2018.

13. Zabrzyński J., Gagat M., Paczesny Ł., Łapaj Ł., Grzanka D. Electron microscope study of the advanced tendinopathy process of the long head of the biceps brachii tendon treated arthroscopically. Folia Morphologica (Warszaw) 2017.

14. Łapaj Ł, Woźniak W, Wiśniewski T, Rozwalka J, Paczesny Ł, Zabrzyński J, Janusz P, Kruczyński J. Breakage of metal hip arthroplasty components: Retrieval and structural analysis. Biomed Mater Eng. 2019 Apr 12

15. The surgical treatment of the long head of biceps tendon and the autotenodesis phenomenon: an ultrasound and arthroscopic study.Zabrzyński J, Paczesny Ł, Łapaj Ł, Zabrzyńska A, Szwedowski D.Folia Morphol (Warsz). 2019

16. Cigarette smoking intensifies tendinopathy of the LHBT. A microscopic study after arthroscopic treatment.Zabrzyński J, Szukalski J, Paczesny Ł, Szwedowski D, Grzanka D.Pol J Pathol. 2019;70(2):134-138.

17. Ultrasound-assisted Endoscopic Evacuation of Recurrent Calf Hematoma Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Case Study.Michalski Ł, Paczesny Ł, Zabrzyński J, Kruczyński J.Ortop Traumatol Rehabil. 2019 Oct 31;21(5):359-368.

18. A 10-Year Follow-up on Arthroscopic Medial Plica Syndrome Treatments with Special Reference to Related Cartilage Injuries. Paczesny L, Zabrzynski J, Kentzer R, Gryckiewicz S, Lewandowski B, Szwedowski D, Kruczynski J. Cartilage. 2019

Kursy, szkolenia, konferencje:

2014 – Kurs „Praktyczne aspekty leczenia złamań ręka i nadgarstek – cz. 1”

2014 – Kurs „Stryker Trauma Academy: System AxSOS, VariAx, Gamma 3”

2015 – Kurs „Artroskopia stawu kolanowego – kurs podstawowy”

2015 – Prezentacja ustna w ramach konferencji „Jesień Ortopedyczna” w Gniewie: „Artroskopowa rekonstrukcja uszkodzeń obrąbka u pacjentów z niestabilnością stawu ramiennego  – nasze rezultaty oraz doświadczenia „

2016 – Kurs „Ultrasonografii Narządu Ruchu (stawy: ramienny, biodrowy, kolanowy, skokowy)”

2016 – Udział w konferencji pt: ” Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja” w Poznaniu

2016 – Prezentacja ustna w ramach posiedzenia naukowo-szkoleniowego PTOiTr: „BLS – Skuteczna metoda leczenia nawrotowych przednich zwichnięć stawu ramiennego”

2016 – Udział w XLI Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

2017- Udział w warsztatach pt. „Live surgery: First steps in foot percutaneous surgery” w Krakowie

2017 – Prezentacja plakatu w ramach posiedzenia naukowo-szkoleniowego PTOiTr w Tleniu: „Tylne zwichnięcie stawu biodrowego połączone ze złamaniem głowy kości udowej oraz ipsilateralne złamanie rzepki”

2017 – Prezentacja plakatu w ramach Studenckiej Konferencji Ortopedycznej w Gdańsku: ” The correlation of the degeneration in chronic tendinopathy of the long head of the biceps brachii tendon with painful conditions of the shoulder „

2017 – Udział w XXXVII Dniach Ortopedycznych Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Ostródzie

2018 – Stypendysta Polskiego Towarzystwa Artroskopowego – Kurs artroskopii stawu skokowego

2018 – Prezentacja ustna w ramach II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Artroskopowego w Łodzi – „Biological augmentation in the upper extremity surgery”.

2018 – Prezentacja plakatu pt.”Rola procesu zapalnego w schorzeniach ścięgien i możliwe implikacje terapeutyczne – gdzie aktualnie  jesteśmy?” w ramach 42-go Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

2018 – Prezentacja plakatu pt.” The ultrastructure of the LHBT in tendinopathy process and its possible clinical implications” w ramach XI Międzynarodowego Poznańskiego Kursu Chirurgii Kończyny Górnej: Bark i Łokieć.

2019 – Udział w konferencji „Arthroscopy case – live surgery” Wrocław 2019

2019 – Prezentacja ustna pt. „Obrażenia więzozrostu barkowo-obojczykowego” w ramach konferencji „Leczenie naprawcze i rekonstrukcyjne w traumatologii sportowej – wybrane zagadnienia” Poznań 2019

Publikacje w mediach

Paluchy koślawe. Nasz specjalista wyjaśnia problem

Czym jest witamina D3 i czy rzeczywiście jest taka ważna?

Czym tak właściwie są ścięgna i dlaczego chorują?

To jeden z najczęstszych urazów sportowych. Warto to przeczytać!

Ścięgno Achillesa. Co zrobić, gdy zaczyna boleć?

Ból łokcia i przedramienia – czy to łokieć tenisisty/golfisty?

Działalność w zakresie profilaktyki zdrowia

Panowie 50+ na badania! Z rakiem prostaty nie ma żartów

Czy masz zdrowe stopy? Lepiej to sprawdź

Zdrowe stopy w Złotnikach Kujawskich

Zdrowe stopy. Zbadano ponad 100 osób